B250

Giá gói cước: 250,000đ/tháng

Miễn phí 30 phút đầu / cuộc

200 phút ngoại mạng

10Gb Data / tháng

200SMS nội/ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *