B350

Giá gói cước: 350,000đ/tháng

Miễn phí 60 phút / cuộc

300 phút ngoại mạng

12Gb Data / tháng

300SMS nội/ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *