B400

Giá gói cước: 400,000đ/tháng

Miễn phí 60 phút / cuộc

350 phút ngoại mạng

15Gb Data / tháng

250SMS nội/ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *