B500

Giá gói cước: 500,000đ/tháng

Miễn phí 60 phút /cuộc

500 phút ngoại mạng

30Gb Data / tháng

200SMS nội/ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *