B700

Giá gói cước: 700,000đ/tháng

Miễn phí 60 phút / cuộc

700 phút ngoại mạng

30Gb Data / tháng

700SMS nội/ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *