Giải pháp số hóa 3D địa điểm du lịch

Du lịch thông minh: Là một hệ thống phân tích, thiết kế, thực hiện và áp dụng các giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) và Thương mại điện tử (TMĐT) trong ngành du lịch; Cũng như phân tích các quá trình kinh tế tương ứng, cấu trúc thị trường và quản lý quan hệ với du khách. Du lịch thông minh mang lại những lợi ích to lớn trong công tác quản lý, quảng bá và phát triển du lịch tại mỗi địa phương, là một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái thành phố thông minh

Đối với công tác quản lý: 1. Tự động và hiện đại hóa toàn bộ quy trình quản lý hành chính và chuyên môn, quản lý tài nguyên du lịch (cơ sở dữ liệu số). 2. Kích thích sự khám phá của du khách bằng hình thức trải nghiệm mới hấp dẫn, qua đó tăng thời gian trải nghiệm và xác suất quay lại của du khách. 3. Phát huy được các giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống bằng các loại công nghệ nghe, nhìn và tương tác đa phương tiện. 4. Tạo kênh hiệu quả để thu thập được dữ liệu về nhu cầu, thói quen du lịch và phản hồi của du khách về các sản phẩm du lịch của du khách từ đó có các chính sách điều chỉnh cho phù hợp. 5. Thu hút được sự tham gia của cộng đồng xã hội vào cung cấp dịch vụ du lịch, đặc biệt là các nhà phát triển nội dung số.

Đối với công tác quảng bá: 1. Đa dạng hóa hình thức quảng bá phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau với điệu kiện tham gia du lịch khác nhau. 2. Tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, tiện lợi trên nền tảng các công nghệ tương tác thông minh 4.0: Tương tác thực tại tạo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, v.v …giúp du khách có thể tra cứu, tương tác thông tin trực quan, hấp dẫn. 3. Tận dụng tối đa nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông và đặc biệt là Internet để quảng bá du lịch với chi phi phù hợp.

Nhân Sự Phụ Trách

Đc Dàng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *