Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu GSP (Government Service Platform) của Viettel là giải pháp nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT ứng dụng cho Chính phủ điện tử, Smartcity. Đặc điểm và yêu cầu về giải pháp được quy định trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTT&TT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TT&TT, và bao gồm 02 mức:

 • Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin có quy mô quốc gia (bao gồm các hệ thống thông tin/CSDL quốc gia; kết nối giữa Bộ ngành, các tỉnh;…);
 • Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Bộ ngành/tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.

 • Tính năng : 
  • Dịch vụ thư mục.
  • Dịch vụ lưu trữ.
  • Quản lý tài khoản.
  • Dịch vụ thanh toán điện tử (e-payment).
  • Dịch vụ nền tảng trao đổi thông tin/dữ liệu, tích hợp.
  • Bảo mật dữ liệu liên thông.
  • Dịch vụ đăng ký.
  • Dịch vụ giá trị gia tăng.
  • Dịch vụ thông báo thời gian thực.
  • Quản lý nền tảng.
  • Quản lý nội dung.
  • Cổng vào dịch vụ.
  • Dịch vụ nền tảng quản lý định danh và kiểm soát truy cập (Identity & Access management): Dịch vụ quản lý định danh, Dịch vụ xác thực, Dịch vụ cấp quyền truy cập.
  • Hạ tầng trao đổi thông tin.
 • Đặc điểm : Giải pháp của Viettel được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn thế giới với những công nghệ tiên tiến nhất, được định hướng đón đầu xu thế, phù hợp với những quy chuẩn của Việt Nam để có thể sẵn sàng ứng dụng cho các hệ thống quốc gia như CSDL Quốc gia về dân cư Dân cư, 1 cửa Hải quan, các hệ thống TTĐH thông minh của Smartcity với các nền tảng chính:
  • Nền tảng Tích hợp (Integration Platform).
  • Nền tảng Phân tích dữ liệu (Data Analytics Platform).
  • Hạ tầng Định danh số (Digital ID Infrastructure).
 • Lợi ích :
  • Giải pháp GSP của Viettel giúp cho việc có thể kết nối liên thông các hệ thống của các bộ ngành, các tỉnh, thành phố với nhau và chia sẻ khai tác thông tin giữa các hệ thống này theo đúng các quy chuẩn quy định, dễ dàng và linh hoạt trong các cấu hình và khai báo nghiệp vụ.
  • Việc sử dụng giải pháp của Viettel giúp khách hàng được sử dụng các công nghệ tiên tiến, đảm bảo vòng đời sử dụng lâu, từ đó giảm các chi phí nâng cấp sau này.

Nhân Sự Phụ Trách

Đc Lợi

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *