V160N

Giá gói cước: 160,000đ/tháng

Miễn phí 20 phút / cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng

Có 45GB data ( 1,5Gb / Ngày )

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *