T100

Giá gói cước: 100,000đ/tháng

1000 phút nội mạng

50 phút ngoại mạng

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *