V200N

Giá gói cước: 200,000đ/tháng

Miễn phí 20 phút / cuộc

100 phút ngoại mạng

60GB data (2G / Ngày)

Chi tiết gói cước

test

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *