V250N

Giá gói cước: 250,000đ/tháng

Miễn phí 30 phút / cuộc

150 phút ngoại mạng

90GB data (3G / Ngày)

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *