Y tế cơ sở

 Phần mềm Y tế cơ sở là hệ thống các phần mềm dành riêng cho Trạm y tế xã/phường được tích hợp duy nhất trên một Phần mềm, được kết nối liên thông vào trục V20 của Bộ y tế. Qua đó dữ liệu toàn bộ hệ thống sẽ được liên thông với nhau, được chia sẻ và dùng chung dữ liệu             

a. Hiện trạng:

  • Các Trạm Y tế sử dụng quá nhiều phần mềm đơn lẻ: Dân số, Khám chữa bệnh, Tiêm chủng, Bệnh truyền nhiễm, An toàn thực phẩm, Sức khỏe sinh sản …Phải nhớ nhiều tài khoản cho từng ứng dụng
  • Dữ liệu không có tính kế thừa, một thông tin phải nhập nhiều lần
  • Một số Phần mềm chạy local tại máy tính cá nhân, khi lỗi không có người hỗ trợ. Không có đơn vị vận hành chuyên nghiệp đảm bảo an toàn thông tin và an toàn dữ liệu

b. Mục tiêu:

  • Đáp ứng các yêu cầu theo quyết định 3532/QĐ-BYT
  • Tích hợp trên một nền tảng tập trung, sử dụng một tài khoản để đăng nhập tất cả các phân hệ
  • Liên thông dữ liệu với các hệ thống Quốc Gia và trục tích hợp V20 của Bộ Y tế

c. Lợi ích:

           

  • Giúp các nhân viên trong Trạm y tế xã/phường dễ sử dụng hơn
  • Dữ liệu được liên thông và chia sẻ dùng chung mà không phải nhập lại nhiều lần
  • Dễ sử dụng, sửa chữa và nâng cấp khi có yêu cầu của Bộ Y tế

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *