INTERNET

NET 4 Plus Tốc độ 75 Mbps

260,000đ/tháng 400,000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

NET 3 Plus Tốc độ 55 Mbps

210,000đ/tháng 350,000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

NET 2 Plus Tốc độ 40 Mbps

180,000đ/tháng 300,000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

NET 1 Plus Tốc độ 30 Mbps

165,000đ/tháng 250,000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *