HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

I. Hóa đơn điện tử là gì?

Dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

II. Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử Viettel

III. Tại sao nên dùng hóa đơn điện tử Viettel

GỌI HOTLINE

CÁC LOẠI PHÍ DÀNH CHO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

LIÊN SỬ DỤNG

Hóa đơn điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo lập và ký số theo các quy định hiện hành. Hóa đơn điện tử gồm ít nhất 2 file: bản thể hiện của hóa đơn (file PDF) với nội dung, hình thức như một tờ hóa đơn thông thường và file dữ liệu hóa đơn (thường ở định dạng XML).
Nếu như hóa đơn giấy có nhiều liên để giao cho các bên lưu trữ và sử dụng thì hóa đơn điện tử chỉ có một bản duy nhất và không có khái niệm liên. Bên bán (bên phát hành hóa đơn), bên mua (bên tiếp nhận hóa đơn) và cơ quan thuế sẽ cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn duy nhất đó.
Cũng về vấn đề này, Công văn số 1721/TCT-DNL ngày 14/05/2014 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đề cập đến việc hóa đơn điện tử không phải có tên liên hóa đơn. Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng ký tự “0” để thể hiện số liên hóa đơn.
Ví dụ: với hóa đơn điện tử có mẫu số: 01GTKT0/001 thì trong đó: 01 thể hiện loại hóa đơn, GTGT: tên hóa đơn (Giá trị gia tăng), 0: số liên hóa đơn, 001: mẫu thứ nhất.
Tại Công văn số 1721/TCT-DNL, Tổng cục Thuế cũng đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành khố không yêu cầu doanh nghiệp ghi số liên khác “0” khi thực hiện kê khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử.

CHỮ KÝ SỐ HSM

- Là chữ ký dành riêng dùng để hóa đơn điện tử nếu cần ( có thể sử dụng USB token doanh nghiệp sẵn có để sử dụng ký hóa đơn điện tử)

KHOẢN PHÍ KHÁC

- Phí khởi tạo: Khởi tạo lần đầu tiên/thuê bao khi sử dụng chính thức
- Phí thiết kế mẫu: + Miễn phí => Khách hàng chọn mẫu Hóa đơn điện tử trong kho mẫu hóa đơn của Viettel đã thiết lập theo đúng quy định. Hỗ trợ chỉnh sửa logo và watermark do DN cung cấp. Chỉnh sửa, thay đổi (thêm, xóa, di chuyển vị trí) các trường thông tin.
+ Tính Phí ( nếu có) => Khoản phí được tính theo yêu cầu Khách hàng như thay đổi màu sắc, size chữ, thêm mới trường dữ liệu mới ...

BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

1 Tổng số liên sử dụng

Giá trên chưa bao gồm VAT

ĐĂNG KÝ

2 Chữ ký hóa đơn điện tử

Chữ ký dành riêng cho hóa đơn điện tử

ĐĂNG KÝ

3 Khoản phí khác

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *