Hệ thống cảnh báo thiên tai

Hệ thống cảnh báo thiên tai là hệ thống cảnh báo khi có thiên tai xảy ra chẳng hạn như động đất, sóng thần, dịch bệnh … thông qua hệ thống Loa, Đèn công suất lớn.

Hệ thống nhận thông tin dự báo thiên tai từ viện vật lý địa cầu. Thông tin được truyền về hệ thống quản lý điều khiển trạm cảnh báo thiên tai. Server sẽ gửi lệnh điều khiển tới thiết bị cảnh báo thiên tai thông qua 3 đường truyền là Ethernet, không dây (2G/3G) và đường truyền SMS. Thiết bị sẽ điều khiển loa đèn cảnh báo tới người dân.

 • Tính năng :
  • Điều khiển đèn cảnh báo.

  • Điều khiển loa cảnh báo.

 • Đặc Điểm : 
  • Tính sẵn sàng của thiết bị.

  • Tính tin cậy của thiết bị.

  • Điều khiển loa cảnh báo.

  • Tỷ lệ phát cảnh báo thành công của thiết bị: 100%.

  • Thiết bị luôn luôn sẵn sàng nhận tín hiệu cảnh báo mọi lúc mọi nơi.

  • Có cơ chế thông báo xác nhận về server cảnh báo đã phát đi thành công.

 • Lợi ích :
  • Khi có thiên tai xảy ra thiết bị sẽ thông báo tới người dân, giúp đảm bảo an toàn tính mạng.

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *