Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân

Hệ thống Hồ sơ sức khỏe là Hệ thống lõi trong quy hoạch ứng dụng CNTT ngành y tế, quản lý toàn bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe từng người dân trọn đời (thông tin hành chính, tiền sử, lịch sử khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng,….)

Hệ thống liên thông, tích hợp thông tin từ hệ thống quản lý của cơ sở y tế các tuyến. Hệ thống vừa là đầu tiếp nhận cũng là đầu cung cấp thông tin cho các hệ thống y tế khác. Tạo môi trường tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn (khám chữa bệnh/tiêm chủng/dân số), giúp phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác.

Đặc điểm:

 • Sản phẩm duy nhất hiện nay có sự kết nối liên thông từ y tế cơ sở và cơ sở khám chữa bệnh các tuyến, các hệ thống quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm… để hình thành cơ sở dữ liệu lớn ngành y tế. Thông tin liên tục được bổ sung từ các hệ thống chuyên ngành, các thiết bị y sinh, các lần khám chữa bệnh.
 • Quản lý bệnh nhân bằng ID duy nhất, sẵn sàng đồng bộ với mã an sinh xã hội, mã số dân cư. Mỗi bệnh nhân có 01 hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời, thông tin được đảm bảo an toàn bảo mật, liên thông trên toàn quốc để tăng cao hiệu quả việc khám chữa bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh nắm rõ lịch sử bệnh tật từng người dân, số hóa toàn bộ sổ sách tuyến y tế cơ sở.
 • Các chỉ số, biểu mẫu đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 831/QĐ-BYT về vệc ban hành mẫu hồ sơ sức khỏe, giúp các cơ quan quản lý ngành y tế thuận tiện trong việc đánh giá các mô hình bệnh tật, chủ động đưa ra các chương trình chăm sóc sức khoẻ người dân từ tuyến cơ sở ngày càng tốt hơn.
 • Module báo cáo thống kê y tế 5 cấp được tích hợp, đảm bảo quản lý được các chỉ số thống kê theo Thông tư 27, 28, 29 của ngành y tế. (Thông tư 27 thống kê cho tuyến y tế cơ sở, Thông tư 28 cho các chỉ số chung của ngành y tế, Thông tư 29 cho các cơ sở tư nhân).
 • Cung cấp đồng bộ Cổng thông tin phục vụ người dân, tất cả các cơ sở y tế có nhu cầu khai thác thông tin từ hồ sơ sức khỏe cá nhân. Người dân chủ động tra cứu, cập nhật thông tin sức khoẻ, lịch sử khám chữa bệnh của bản thân và gia đình.

Lợi ích:

 
 • Người dân:
  • Chủ động tra cứu, cập nhật thông tin sức khoẻ, lịch sử khám chữa bệnh của bản thân và người thân.
  • Được chăm sóc sức khoẻ chủ động từ tuyến cơ sở.
  • Dữ liệu được bảo mật và liên thông trên toàn quốc để tăng cao hiệu quả việc khám chữa bệnh.
 • Cơ sở khám chữa bệnh:
  • Đội ngũ y bác sỹ nắm rõ thông tin lịch sử khám chữa bệnh/ thông tin sức khoẻ của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.
  • Chủ động lên kế hoạch và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động.
  • Số hoá toàn bộ sổ sách tuyến cơ sở.
 • Sở Y tế/ Bộ Y tế:
  • Nắm rõ thông tin sức khoẻ của người dân trong địa bàn tỉnh: Mô hình bệnh, phân bố dân cư, cơ cấu dân số.
  • Phát huy vai trò của y tế cơ sở trong việc chủ động chăm sóc sức khoẻ người dân.
       

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *