Phần Mềm Cơ Sở Dữ Liệu Dùng Chung

I. Giới thiệu chung phần mềm cơ sở Dữ liệu Dùng Chung.

Các chức năng, tiện ích đáp ứng nghiệp vụ công chứng, phần mềm còn tích hợp các modul quản lý tài sản ngăn chặn, chứng thực với các nghiệp vụ liên quan. Giúp cho các cấp cơ quan như: Sở Tư pháp, Phòng tư pháp, UBND cấp xã, Phòng/Văn phòng quản lý đất đai, Cục/Chi cục thi hành án dân sự quản lý, tra cứu, chia sẻ dữ liệu đơn giản, chính xác.

Công nghệ phát triển phần mềm đảm bảo hiện đại, tin cậy, bảo mật, dễ dàng nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

 

II. Ưu điểm của phần mềm

– Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng chạy trên nền web, tạo thuận lợi cho người dùng có thể truy cập làm việc, tra cứu, thống kê mọi lúc, mọi nơi.

– Cơ sở dữ liệu dùng chung, lưu trữ dữ liệu lớn, lâu dài, chia sẻ thông tin góp phần bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho việc công chứng, chứng thực các hợp đồng.

– Cơ chế phân quyền linh hoạt, nhóm đối tượng, người dùng sử dụng đúng chức năng làm việc, báo cáo và quyền khai thác dữ liệu;

– Cung cấp thông tin ngăn chặn liên quan tới các tài sản, bất động sản trong phạm vi địa phương;

– Hệ thống tự động lưu lại các thông tin về tài sản giao dịch, các bên liên quan trong hợp đồng. Giúp người dùng có thể tra cứu và kế thừa lại toàn bộ dữ liệu mà không phải mất thời gian nhập mới từ đầu khi tạo giao dịch mới.

– Đơn giản hóa các thao tác nghiệp vụ công chứng, chứng thực, dễ dàng quản lý lịch sử các giao dịch.

– Cung cấp thông tin tham chiếu cho các cơ quan hữu quan thông tin về các hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực trong phạm vi địa phương.

– Hệ thống hỗ trợ các chức năng báo cáo, thống kê hợp đồng giao dịch đã công chứng, chứng thực của từng tổ chức, thay thế việc báo cáo thủ công. Tích hợp in theo biểu mẫu.

III. Chức năng của phần mềm

– Quản lý toàn bộ hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực trên địa bàn;

– Quản lý lịch sử giao dịch hợp đồng tại các Tổ chức hành nghề công chứng

– Quản lý và theo dõi trạng thái thay đổi của tài sản trên các hợp đồng/ văn bản công chứng, chứng thực

– Quản lý thông tin ngăn chặn, tham khảo, giải tỏa tài sản theo công văn.

– Hiển thị cảnh báo đối với tài sản đang ở trạng thái ngăn chặn, tham khảo

– Tạo và gửi các thông báo đến những đơn vị khác khi có nội dung công việc hoặc văn bản cần thông báo.

– Tạo và gửi tin nhắn nhắc việc của cấp trên cho cấp dưới.

Nhân Sự Phụ Trách

Chuyên Viên CNTT_Nguyễn Văn Lợi

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *