Phần mềm Quản lý cán bộ công chức

 • TIN HỌC HOÁ CÁC NGHIỆP VỤ TRONG NGÀNH NỘI VỤ PHỤC VỤ CHO TỈNH
  • Tin học hóa các nghiệp vụ trong ngành nội  vụ với quy mô trên toàn tỉnh.
  • Giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức;
  • Theo dõi, xuất báo cáo thống kê và quản lý các nghiệp vụ khác có liên quan.
  • Giảm thiểu sai sót và trách nhiệm cán bộ trong công tác báo cáo thống kê.
  • An toàn, bảo mật thông tin, có quyền truy xuất, quản lý mọi lúc mọi nơi.
  • Phân quyền theo cấp, theo thẩm quyền quản lý.
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ,CÔNG TÁC KIỂM TRA THEO DÕI
  • Quản lý đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Bộ Nội vụ.
  • Ghi nhận lịch sử, quá trình làm việc gồm cả quá trình tham gia vào các Tổ chức.
  • Hỗ trợ kết xuất Lý lịch cán bộ, công chức; Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức; Tiểu sử tóm tắt theo mẫu biểu quy định hiện hành.
  • Tăng hiệu quả trong công tác quản lý CBCC..

  ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

  • Phân quyền chặt chẽ, linh động.
  • Chỉ cho phép người dùng xem,quản lý hồ sơ đã được cấp quyền.

  TIẾT KIỆM CHI PHÍ, GIẢM THIỂU SAI XÓT.

  • Tiết kiệm chi phí giấy tờ, in ấn.
  • Tiết kiệm chi phí lưu trữ.

  • Tiết kiệm thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin

Nhân Sự Phụ Trách

Chuyên Viên CNTT_Nguyễn Văn Lợi

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *