VOFFICE

I. Văn Phòng Điện Tử VOffice

VOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin học hóa quá trình xử lý văn bản và giao việc hướng đến văn phòng điện tử không giấy tờ

II. Tính năng của VOffice

III. Lợi ích của VOffice

GỌI HOTLINE

CÁC LOẠI CHỮ KÝ SỐ

CHỮ KÝ SỐ USB TOKEN

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cum, eum, tempore quasi est repellendus beatae sed ratione amet corporis, consequuntur saepe voluptates ab alias quis libero expedita dolores error eveniet.

CHỮ KÝ SỐ HSM

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cum, eum, tempore quasi est repellendus beatae sed ratione amet corporis, consequuntur saepe voluptates ab alias quis libero expedita dolores error eveniet.

CHỮ KÝ SỐ TÍCH HỢP SIM

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cum, eum, tempore quasi est repellendus beatae sed ratione amet corporis, consequuntur saepe voluptates ab alias quis libero expedita dolores error eveniet.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

1,500,000 đ/1 năm

  • Sed facilisis sem
  • Cras rhoncus massa
  • Morbi sed vehicula
ĐĂNG KÝ

1,500,000 đ/1 năm

  • Sed facilisis sem
  • Cras rhoncus massa
  • Morbi sed vehicula
ĐĂNG KÝ

1,500,000 đ/1 năm

  • Sed facilisis sem
  • Cras rhoncus massa
  • Morbi sed vehicula
ĐĂNG KÝ

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *